Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny o długości 5,5 km. Wykonawca zrealizuje zadanie w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcą robót o wartości 30 mln zł jest firma UNIBEP S.A. z Bielska Podlaskiego.Zakres robót

Realizacja zadania obejmuje poszerzenie jezdni do 7 metrów, korektę skrzyżowań oraz regulację zjazdów. Wzmocnieniu ulegnieGDDKiA nawierzchnia drogi w celu dostosowania nośności do 11,5 t/oś. Wybudowane zostaną zatoki autobusowe oraz odwodnienie drogi wraz z przebudową przepustów.

Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo pieszych dzięki budowie ciągu pieszo-rowerowego na całym odcinku, co pozwoli na odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego.

 

Poprawa bezpieczeństwa

Główne cele rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno - Olszyny to poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa stanu nawierzchni i geometrii drogi.