DK46 Obwodnica Lędzin


 

Stan prac przygotowawczych: Dla przedmiotowej inwestycji podpisany został Program Inwestycji 22.04.2020

 

Długość:      ok. 3 km

 

Cel: Podstawowym celem budowy obwodnicy Lędzin jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 46. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja stanowić będzie element nowego ciągu drogi krajowej numer 46, jako drogi wylotowej z Opola w kierunku wschodnim. Pozwoli na sprawne skomunikowanie stolicy województwa opolskiego z Lublińcem i dalej z Częstochową. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46, po oddanej w ubiegłym roku obwodnicy Myśliny. 
Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Proces przygotowawczy lata: 2022-2026

Proces przygotowawczy obejmuje:

 - opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej) wraz z uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) 

 - wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych

 

Lata realizacji: 2026 - 2029