Postęp prac na remontowanej jezdni północnej autostrady A4
Na początku sierpnia rozpoczął się I etap remontu opolskiego odcinka autostrady A4 pomiędzy węzłem Krapkowice a węzłem Kędzierzyn-Koźle.

W tym tygodniu zakończono prace przy frezowaniu nawierzchni oraz rozpoczęto wykonywanie podbudów. W przyszłym tygodniu wykonawca planuje rozpoczęcie wykonywania warstw wiążących, ścieków trójkątnych, monolitycznych oraz prace mostowe - remont barier i gzymsów.

 

Kierowcy jadący do Wrocławia, będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu.

Jadący w kierunku Katowic, w zależności od etapu  remontu, będą mieli jeden lub dwa pasy ruchu. Do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu zastosowano bariery separacyjne. Jeśli zajdzie taka konieczność to w każdej chwili można te bariery przestawić. Informacje przypominające o prowadzonym remoncie są wyświetlane na tablicach zmiennej treści. Tak jak w latach poprzednich na dojazdach i na długości remontu zapewniona jest woda dla kierowców, a na dojazdach do remontu ustawione są toalety przenośne.  

Apelujemy do kierowców o ostrożność. Prosimy kierowców o zastosowanie się do wprowadzonego na tym odcinku oznakowania, ograniczenie prędkości oraz stosowanie tzw. jazdy na suwak, co przyczynia się do minimalizowania zatorów na drodze.

 

Przypominamy jednocześnie o numerze infolinii drogowej 19111, która czynna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

Zakres prac przewidzianych w ramach remontu na odcinku ok. 12 km obejmuje nie tylko wymianę całej warstwy ścieralnej i wiążącej, ale również odcinkowo podbudowę, remont odwodnienia, wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, remont obiektów mostowych, montaż punktowych elementów odblaskowych, profilowanie zawyżonych lub zaniżonych poboczy gruntowych wraz z obsianiem trawą, montaż barier linowych na przejazdach awaryjnych oraz wymianę barier betonowych. Prace bitumiczne planujemy zakończyć do końca listopada br.