Podpisaliśmy umowę na remont DK38 w m. Pawłowiczki
W drugiej połowie sierpnia br. rozpoczną się prace przy remoncie DK38 w m. Pawłowiczki o długości 1,6 km.

Zadanie w terminie dwóch miesięcy zrealizuje konsorcjum firm EKO-PROBUD – Lider  oraz  POLINSTAL Sp. z o.o Polinstal Sp. z o.o. – Partner, za kwotę 919 952,35 zł.

 

Planowany remont obejmuje w szczególności:

- frezowanie nawierzchni,

- wykonanie warstwy wiążącej wraz z wyrównaniem podłoża,

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA,

- wykonanie oznakowania poziomego,

- regulację wysokościową wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,

- regulację poboczy.

 

Zaplanowane prace poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa  na tym odcinku.