Podpisaliśmy umowę na remont w m. Karczów w ciągu DK94
Pod koniec sierpnia rozpoczną się pierwsze prace przy remoncie DK94 w m.Karczów o długości 0,56 km. Zadanie w terminie do dnia 06.10.2020 r. zrealizuje firma PH-U „Larix” Sp. z o.o. za kwotę 624 772,97 zł.

Wykonawca w ramach zadania zrealizuje roboty budowlane polegające na:

- rozbiórce warstw bitumicznych nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej, warstwy wyrównawczej)

- wykonaniu nowych warstw bitumicznych (warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej), w tym uszczelnienie styku nawierzchni z krawężnikiem na obiekcie mostowym taśmą bitumiczną

- ułożeniu siatki wzmacniającej nawierzchnię

- robotach brukarskich

- wykonaniu oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej wraz z odtworzeniem punktu referencyjnego;

 

Zaplanowane prace poprawią komfort podróżowania a przede wszystkim wpłyną korzystnie na poprawę bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom na tym odcinku.