Rok na budowie obwodnicy Niemodlina
Trwają prace na budowie 11,5 – kilometrowej obwodnicy Niemodlina. Wykonawca realizuje roboty na wszystkich frontach, a na wielu asortymentach znacznie wyprzedza harmonogram. Aktualne zaawansowanie rzeczowe realizacji kontraktu określa się na ok. 40 proc.

Na poszczególnych fragmentach prowadzone są roboty ziemne, jednak coraz dłuższe stają się odcinki z ułożonymi kolejnymi warstwami konstrukcji nawierzchni. Część z nich posiada już nawet tzw. podbudowę zasadniczą wykonaną jako warstwa bitumiczna.  Na tych odcinkach funkcjonuje już także system odwodnienia: ściek wykonany jako betonowy element monolityczny, studzienki uliczne oraz kolektory kanalizacji deszczowej. Na bieżąco postępują również prace związane z wykonaniem rowów drogowych. Wykonawca rozpoczął także prace budowlane przy każdym z projektowanych obiektów mostowych - będzie ich aż 18. Na części z nich rozpoczęto już nawet betonowanie ustrojów nośnych (przęseł pomostów). 

Do najbardziej zaawansowanych pod względem wykonania robót należy podwójny wiadukt w ramach węzła drogowego Niemodlin, tj. na skrzyżowaniu obwodnicy (przyszłej drogi krajowej 46) z drogą wojewódzką nr 405 pomiędzy Niemodlinem a Tułowicami. Najbardziej spektakularnym będzie jednak podwójny obiekt mostowy nad stawami hodowlanymi i rzeką Ścinawą Niemodlińską w Wydrowicach - będzie on mierzył aż 296 metrów długości i tworzyć go będzie po siedem przęseł każdego obiektu.

 

Obwodnica o długości ok. 11,5 km ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Jej trasa rozpocznie się przed Brzęczkowicami i wepnie do obecnego przebiegu DK46 tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1 a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka).

 

Dzięki realizacji tej inwestycji odetchnie od ruchu tranzytowego nie tylko sam Niemodlin, ale także Brzęczkowice oraz Sosnówka. Planowany termin zakończenia robót i uzyskania tzw. pozwolenia na użytkowanie to IV kwartał 2021 r.

 

Strona internetowa kontraktu TUTAJ