Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe z decyzją ZRID
Wojewoda Opolski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Rogów Opolski - węzeł Opole Południe.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu podnoszenia nośności dróg krajowych do 11,5 t/oś i poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na tych odcinkach.

 

Zakres prac obejmuje:

  • rozbudowę i wzmocnienie istniejącej jezdni na długości 2,004 km,  
  • rozbudowę 2 skrzyżowań, w tym rozbudowa skrzyżowania łącznicy węzła A4 z drogą krajową nr 45 do postaci ronda;
  • wzmocnienie konstrukcji na dojazdach do wiaduktu nad autostrada A4,
  • remont nawierzchni drogowej wiaduktu nad autostradą,
  • przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą,
  • budowę urządzeń poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogi,
  • budowę dodatkowych jezdni w pasie drogowym DK 45 (dróg dojazdowych)

 

Ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na wrzesień 2020 r., przeprowadzenie robót budowlanych przewiduje się w 2021 r.