Kolejne inwestycje zwiększające bezpieczeństwo na drogach

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 Programów inwestycji dla zadań drogowych o łącznej wartości około 20 mln zł. Są one związane z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez rozbudowę skrzyżowań, budowę chodników, zatok autobusowych i montaż sygnalizacji świetlnej.Zadania te będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i lubelskim.

GDDKiA 

Województwo zachodniopomorskie

 • Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Strączno DK22

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 22 (km 159+800) w Strącznie wybudowana zostanie sygnalizacja świetlna koło szkoły.
Realizacja: 2020 r.

 

Województwo warmińsko-mazurskie

 • Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu DK16 w miejscowości Baranowo

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 16 (od km 217+390 do km 217+609) wybudowany zostanie chodnik o długości 200 m i szerokości 1,5 m oraz zatoka autobusowa po stronie prawej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym oraz z urządzeniami BRD.
Realizacja: 2020 r.

 

 • Budowa chodnika w województwie warmińsko-mazurskim w ciągu w ciągu DK58 w miejscowości Kurki

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 58 (od km 16+850 do km 17+570) wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 678 m i szerokości 2 m oraz oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami BRD. Ponadto wybudowany zostanie murek oporowy po stronie prawej na długości 100 m i odbudowany zostanie korpus drogowy po stronie prawej na długości około 100 m.

 

Województwo wielkopolskie

 • Budowa sygnalizacji świetlnych wzbudzanych w ciągu drogi krajowej nr 25 w miejscowości Skulsk i w ciągu drogi krajowej nr 92 w miejscowości Kościelec

Inwestycja zlokalizowana w ciągu drogi krajowej nr 25 (od km 215+513 do km 215+713) oraz w ciągu drogi krajowej nr 92 (od km 296+769 do km 296+969) obejmuje budowę wzbudzanych sygnalizacji świetlnych wraz akomodacją, doświetlenie przejścia dla pieszych oraz dostosowanie oznakowania pionowego i pozimowego oraz budowę urządzeń BRD, a także przebudowę chodnika.
Realizacja: 2020 r.

 

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 25 na odcinku Milewo (Rychwał) - Siąszyce

Zadanie zlokalizowane w ciągu drogi krajowej nr 25 (od km 267+027 do km 268+770) obejmuje budowę ścieżki pieszo–rowerowej o długości 1,74 km na odcinku Milewo (Rychwał) – Siąszyce. Będzie to kontynuacja inwestycji zrealizowanej w 2019 r., obejmującej budowę chodnika.  
Realizacja: 2020 r.

 

 

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk Tartak - Zbiersk Cukrownia

W ramach inwestycji w ciągu drogi krajowej nr 25 (od km 276+320 do km 278+700) powstanie chodnik o długości 2,38 km, który pozwoli na skomunikowanie zatok autobusowych położonych po dwóch stronach drogi . Wybudowana zostanie również ścieżka pieszo–rowerowa (od km 276+670 do km 278+700).
Realizacja: 2020 r.

 

 

 • Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Olszówka i miejscowości Smulsko

Inwestycja obejmuje budowę lewoskrętów na skrzyżowaniach w Olszówce (37+620 do km 37+920) i Smulsku (od km 42+990 do km 43+352), wraz z budową przejścia dla pieszych z azylem i doświetleniem, budową chodników i przebudową zatok autobusowych. W ramach przebudowywanych skrzyżowań szerokość pasów ruchu do jazdy na wprost będzie wynosiła 3,5 m. Natomiast pasy lewoskrętne będą miały szerokość 3 m.
Realizacja: 2020 r.

 

 

 • Budowa sygnalizacji świetlnych wzbudzanych w ciągu drogi krajowej nr 92 w miejscowości Kostrzyn i miejscowości Września

W ramach zadania zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 92 w Kostrzynie (od km 201+763 do km 201+9630) i Wrześni (od km 2+768 do km 2+968) powstanie sygnalizacja świetlna z akomodacją, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD,  przebudowane zostaną również chodniki.
Realizacja: 2020 r.

 

Województwo mazowieckie

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK19 w miejscowości Łosice

Inwestycja zlokalizowana w ciągu drogi krajowej nr 19 (od km 185+100 do km 186+160) polega na budowie chodnika po stronie prawej o szerokości 2,5 m oraz budowie kanału deszczowego. W ramach zadania zostanie również poszerzony pas ruchu.
Realizacja: 2020 r.

 

Województwo kujawsko - pomorskie

 • Budowa chodnika na DK55 w miejscowości Dusocin

W ramach inwestycji w ciągu DK55 (od km 84+470 do km 84+800 po stronie prawej oraz od km 84+785 do km 84+840 po stronie lewej) zostanie wybudowany chodnik, wyznaczone dwa przejścia dla pieszych wraz z ich doświetleniem, wykonane odwodnienie w granicach pasa drogowego oraz kanał technologiczny.  
Realizacja: 2020 r.

 

Województwo lubelskie

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego oraz montaż znaków D-6 w województwie lubelskim w ciągu DK63 w miejscowości Łuków

Celem inwestycji jest ochrona uczestników ruchu drogowego na DK63 w Łukowie. Montaż urządzeń BRD wpłynie na poprawę widoczności pieszych na przejściach. W ramach inwestycji planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej w obrębie przejść dla pieszych (w km 301+091) i montaż znaków D-6 podświetlonych z pulsatorem wraz z podświetleniem przejść dla pieszych (w km 300+956 oraz w km 301+166).
Realizacja: 2020 r.

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury