Nowe kontrakty - 2 skrzyżowania
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu umów na przebudowę dwóch skrzyżowań.

Wykonawcą przebudowy skrzyżowania w Bełchatowie w ciągu drogi krajowej nr 8 zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych SA z Bełchatowa. Wartość kontraktu wynosi 3,5 mln zł. Wykonawcą budowy wiaduktu na skrzyżowaniu drogi numer 3 z drogą Goleniów – Lubczyna została firma Energopol-Szczecin SA, a wartość umowy wynosi 7,1 mln zł. Oba kontrakty będą dofinansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w wysokości 61%.

Projekt w Goleniowie polega na budowie wiaduktu wraz z dojazdami nad drogą krajową nr 3 w ciągu drogi powiatowej nr 0706Z. W szczególności obejmuje:

 • budowę wiaduktu (czteroprzęsłowy, żelbetowy w postaci płyty ciągłej opartej na punktowych łożyskach),
 • wykonanie nasypów związanych z budową odcinków dojazdowych drogi na wiadukt oraz wykonanie konstrukcji nawierzchni,
 • wykonanie elementów systemu odwadniania odcinków dojazdowych (wpusty, ścieki korytkowe, przepusty pod chodnikiem i zjazdami z drogi powiatowej).

Inwestycja w Bełchatowie polega na przebudowie istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną, funkcjonującą całą dobę. Przebudowane zostaną wloty krzyżujących się dróg.

Przebudowa obejmuje:

 • roboty drogowe,
 • odwodnienie skrzyżowania,
 • budowę sygnalizacji świetlnej,
 • przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z zakresem przebudowy skrzyżowania,
 • przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z zakresem przebudowy skrzyżowania,
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z zakresem przebudowy skrzyżowania,
 • przebudowę sieci gazowej kolidującej z zakresem przebudowy skrzyżowania,
 • oznakowanie poziome i pionowe skrzyżowania.


Cały projekt zgłoszony do współfinansowania ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport zakłada przebudowę 25 niebezpiecznych skrzyżowań w całej Polsce. Zostały one wybrane po szczegółowych analizach ruchu i wypadkowości. Prace te zakładają między innymi ograniczenie prędkości i uspokojenie ruchu w obszarze skrzyżowania, wzrost czytelności układu skrzyżowania, maksymalne rozdzielenie i ograniczenie liczby punktów kolizji na skrzyżowaniu, poprawę przepustowości i płynności ruchu na skrzyżowaniu, a także zapewnienie właściwych (bezpiecznych) warunków ruchu pieszych w obrębie skrzyżowania.

Koszt realizacji całego projektu wynosi 71 mln złotych. 61% tej kwoty pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach SPOT realizuje 12 innych projektów. Są to:

 1. Przebudowa drogi krajowej numer 68 na odcinku Kukuryki - Wólka Dobryńska - www.Kukuryki.pl
 2. Przebudowa drogi krajowej numer 3 na odcinku Sulechów - Racula - www.SPOT.Racula.pl
 3. Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyna i Zieleniewa w ciągu drogi krajowej numer 10 - www.iue.pl/kmz
 4. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Elbląg - Jazowa www.Jazowa-Elblag.pl
 5. Budowa autostrady A6 na odcinku Klucz - Kijewo - www.iue.pl/a6
 6. Budowa obwodnicy miejscowości Hrebenne - www.hrebenne.pl
 7. Przebudowa drogi krajowej numer 22 na odcinku Elbląg - Grzechotki
 8. Budowa obwodnicy i mostu w Puławach - www.pulawymost.pl
 9. Modernizacja autostrady A4 na odcinku Balice - Opatkowice
 10. Obwodnica Grójca w ciągu drogi krajowej numer 7
 11. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Grójec - Białobrzegi
 12. Przebudowa drogi krajowej numer 7 na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk

Strona www: www.skrzyzowania.dhv.pl