Bezpieczne parkingi dla samochodów ciężarowych

Niejednokrotnie informowaliśmy o tym, jak ważny jest odpoczynek w trakcie podróży i jak wpływa na bezpieczeństwo. Po drogach krajowych jeździ wiele ciężarówek. Pracujemy obecnie nad skutecznym rozwiązaniem informującym o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla użytkowników samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych. Zarządzanie siecią i skuteczna informacja dla użytkowników 

W ramach istniejącego Krajowego Punktu Dostępowego, GDDKiA, zgodnie z założeniami Rozporządzenia Delegowanego Komisji nr 885/2013, planuje rozbudować udostępnione już dane na temat parkingów wzdłuż kluczowych korytarzy drogowych. Dostarczane dla użytkowników informacje będą dotyczyły istniejącej, bezpiecznej infrastruktury parkingowej dedykowanej dla samochodów ciężarowych usytuowanej nie tylko bezpośrednio przy drogach klasy A i S, ale także zlokalizowanej w sąsiedztwie (korytarzach) tych dróg, w szczególności w okolicach węzłów drogowych. 

 

Zdaniem użytkowników, czyli zapraszamy do wypełnienia formularza 

W celu identyfikacji możliwie jak największej liczby takich miejsc, przygotowaliśmy krótki formularz skierowany do właścicieli i zarządców bezpiecznych parkingów, który pozwoli na zgromadzenie, a następnie dostarczenie użytkownikom dróg informacji dotyczących lokalizacji oraz usług dostępnych na danym parkingu.  

 

Informacje te, za zgodą operatora, będą udostępniane przez GDDKiA zainteresowanym osobom i podmiotom za pośrednictwem Krajowego Punktu Dostępowego

 

Zachęcamy zarządców do skorzystania z tego źródła informowania o oferowanych usługach i wypełnienia poniższego formularza. Wypełniony formularz należy wypełnić, podpisać i odesłać do siedziby GDDKiA na adres: 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Departament Zarządzania Siecią Dróg Krajowych 

ul. Wronia 53 

00-874 Warszawa 

z dopiskiem “Bezpieczne parkingi”