„Remont pomieszczeń budynku Obwodu Drogowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie”:


GDDKiA 

 

Informacja o unieważnieniu 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Umowa 

 

 

GDDKiA 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem robót 

 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   

 

 

 

GDDKiA 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z zakresem robót 

 

 

GDDKiA 

 

Kosztorys ofertowy