Podpisaliśmy umowę na budowę sygnalizacji świetlnej w m. Lubsza
Firma Omega Elektro z siedzibą w Opolu zaprojektuje i wybuduje sygnalizację świetlną wzbudzaną wraz z oświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 39 w m. Lubsza.

Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych. Sygnalizacja świetlna wpłynie na redukcję prędkości pojazdów i wymusi konieczność zatrzymania się przed przejściem dla pieszych, co podniesie poziom bezpieczeństwa, w szczególności dzieci korzystających z przejścia w drodze do pobliskiej szkoły.

Zadanie będzie realizowane w pasie drogowym.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.