Droga ekspresowa S-1 Bielsko Biała - Skoczów - Cieszyn - roboty dodatkowe
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o podpisaniu kontraktu na realizację zadań dodatkowych w ramach projektu budowy drogi ekspresowej S-1 Bielsko Biała – Skoczów – Cieszyn.

Zwycięzcą przetargu na realizację zadań dodatkowych jest konsorcjum firm Bilfinger Berger Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu i Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Kontrakt w 75% wpółfinansowany jest ze środków z Funduszu Spójności.

Łączna wartość kontraktu (roboty plus nadzór) wynosi około 9 mln euro.

Zadania dodatkowe obejmują:

  • Remont – rehabilitację nawierzchni na istniejącym odcinku drogi ekspresowej S-1 od węzła „Cieszyn – Krasna” do granicy państwa
  • Budowę kładki dla pieszych na drogą ekspresową w miejscowości Międzyświec
  • Budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S-1 Bielsko Biała – Cieszyn – granica państwa

Termin realizacji poszczególnych odcinków to:

  • Remont istniejącej nawierzchni drogi ekspresowej S-1 od węzła Cieszyn- Krasna do granicy państwa – w terminie 11 miesięcy od daty rozpoczęcia
  • Budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową S-1 Bielsko Biała- Cieszyn w miejscowości Międzyświeć – w terminie 10 miesięcy od daty rozpoczęcia
  • Budowa ogrodzenia drogi ekspresowej S-1 Bielsko Biała- Cieszyn- granica państwa – w terminie 11 miesięcy od daty rozpoczęcia.