Ogłosiliśmy przetarg na remont fragmentu nawierzchni drogi krajowej nr 38
Do 15 lipca br. można składać oferty w przetargu na wymianę nawierzchni drogi krajowej nr 38 w m. Pawłowiczki

Postępowanie przetargowe obejmuje remont nawierzchni na odcinku o długości 1,6 km.

Planowany remont obejmuje swoim zakresem: 

- frezowanie nawierzchni na głębokość do 10 cm

- skropienie podłoża emulsją

- wykonanie warstwy wiążącej wraz z wyrównaniem podłoża

- wykonanie warstwy ścieralnej z masy SMA

- wykonanie oznakowania poziomego

- regulacja wpustów ulicznych

- regulacja poboczy

 

Na realizację zadania Wykonawca będzie miał 60 dni od daty podpisania umowy.