Będzie bezpieczniej w Lubszy
Minister Infrastruktury zatwierdził program inwestycji dla zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 39 w miejscowości Lubsza. To jeden z szesnastu zatwierdzonych programów inwestycyjnych dla zadań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Sygnalizacja świetlna wpłynie na zredukowanie prędkości pojazdów i wymusi konieczność zatrzymania się przed przejściem dla pieszych. To z kolei 

podniesie poziom bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci korzystających z przejścia w drodze do pobliskiej szkoły.

 

Sygnalizacja świetlna wraz z oświetleniem zostanie wybudowana jeszcze w tym roku.

 

więcej informacji o podpisanych programach inwestycyjnych TUTAJ