Nowe inwestycje drogowe wyprowadzają ruch z zatłoczonych miast

Poszczególne odcinki nowych dróg tworzą całe ciągi, które omijają małe miejscowości i duże miasta. Nie tylko obwodnice wskazane w Programie budowy 100 obwodnic będą przez nas realizowane jako zadania poprawiające komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców konkretnej miejscowości.  • W latach 2020-2030 powstanie 100 obwodnic w ramach rządowego Programu
  • Ponadto 43 obwodnice zbudujemy w ramach obowiązującego PBDK 2014-2023
  • Do tego wiele kilometrów dróg szybkiego ruchu omijających miasta i miejscowości, m.in. w ciągu dróg S10 i S11

 

Obwodnice elementem rozwoju infrastruktury drogowej - Program budowy 100 obwodnic

Ogłoszony 8 lutego br. przez Ministra Infrastruktury projekt Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 uzupełni działania GDDKiA związane z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Włączono do niego siedem obwodnic, które znajdowały się dotychczas na liście rezerwowej PBDK, nie mając wówczas zapewnionego finansowania. W trakcie prac nad projektem Programu, po analizie potencjalnych korzyści dla sieci drogowej, wyodrębniono 100 inwestycji na liście podstawowej oraz 53 na liście zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji. Program dopuszcza przesunięcia inwestycji między załącznikami bez zmiany Uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu, w przypadku pojawienia się wolnych środków w ramach ustalonego limitu finansowego przeznaczonego na realizację zadań.

 

Autostrady i drogi ekspresowe również wyprowadzają ruch z miast i miasteczek

GDDKiA Dodajmy, że wśród inwestycji zapisanych w PBDK są ciągi dróg ekspresowych, a także autostrad, które oprócz funkcji ciągów tranzytowych, pełnią również rolę obwodnic. Tak jest chociażby z funkcjonującą już obwodnicą Radomia na S7, Częstochowy na A1, Bydgoszczy na S5, Ryk czy Kołbieli na S17, Łodzi w ciągu S14, czy odcinków S2 w Warszawie uzupełniających obwodnicę stolicy. Dzięki budowie S61 powstanie również obwodnica Łomży, S19 ominie Białystok, Bielsk Podlaski, Kraśnik i Janów Lubelski, na S12 powstanie obwodnica Chełma, a na S17 obwodnica Zamościa i realizowana obecnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego.

 

Przypomnijmy, że w przygotowaniu dokumentacji projektowej są kolejne trasy z nowymi odcinkami omijającymi miejscowości. Tak będzie m.in. w ciągu S10 i S11 (o realizacji tych dróg już pisaliśmy: S10 S11 ), które choć nie są realizowane jako „obwodnice” to po wybudowaniu swoim przebiegiem pozwolą ominąć dziesiątki miejscowości. To nie tylko komfort i bezpieczeństwo kierowców, ale również mieszkańców tych większych i mniejszych miast, m.in. Piły, Nakła nad Notecią, Kalisza, Jastrowia, Ujścia, Obornik, Środy Wielkopolskiej, Rogoźna, Tarnowskich Gór czy Piekar Śląskich.

Tabelę z miejscowościami, które zyskają obwodnice w ciągu nowych dróg znajdą Państwo: tutaj.

 

Obwodnice powstaną przy rozbudowie obecnych dróg krajowych

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 obejmuje inwestycje poza siecią autostrad i dróg ekspresowych, ale niektóre z tych inwestycji ułatwią bezpośredni dojazd do dróg szybkiego ruchu. Przede wszystkim ułatwią jednak przemieszczenie się drogami krajowymi. Dla przykładu na ciągu drogi krajowej nr 22 pomiędzy Gorzowem Wielkopolskim a Starogardem Gdańskim zaplanowano budowę ośmiu obwodnic. Na DK12 pomiędzy Głogowem i Piotrkowem Trybunalskim zaplanowano sześć obwodnic. Po pięć obwodnic powstanie na DK63 pomiędzy Piszem i Radzyniem Podlaskim oraz na DK74 pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem.

 

Szansa na szybszą realizację

Do Programu budowy 100 obwodnic przesunięto siedem z jedenastu obwodnic znajdujących się na liście rezerwowej PBDK 2014-2023, tym samym zapewniając ich finansowanie i możliwość realizacji. Są to drogowe obejścia Głogowa (DK12), Strzelec Krajeńskich (DK22), Starogardu Gdańskiego (DK28), Krosna Odrzańskiego (DK29), Kostrzyna nad Odrą (DK31), Wąchocka (DK42) i Ostrołęki (DK61). Dołączenie ww. obwodnic do nowego Programu gwarantuje jednoczesne finansowanie tych inwestycji. Na liście inwestycji poza limitem PBDK pozostały obwodnice leżące w ciągu planowanej drogi ekspresowej S11: Ujścia, Obornik, Tarnowskich Gór oraz obwodnica Bartoszyc w ciągu DK51. Natomiast obwodnica Metropolii Trójmiejskiej na S6, którą planowano do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, za sprawą zwiększenia o 21 mld zł limitu przewidzianego na realizację PBDK 2014-2023, zostanie zbudowana przez państwo, a nie prywatnego inwestora.

 

Finansowanie programu

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do KFD wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek, głównie od międzynarodowych instytucji finansowych oraz z obligacji. Konto KFD zasilają ponadto wpływy z Elektronicznego Systemu Poboru Opłat. Istotnym źródłem wpływów do KFD będą również środki UE, pochodzące z programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027.

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

 

Stan zaawansowania Programu budowy 100 obwodnic

GDDKiA Dla dwóch obwodnic, Wąchocka (DK42) oraz Lipska (DK79), ogłosiliśmy już przetargi na wybór wykonawców. Do końca roku planujemy jeszcze ogłosić postępowania przetargowe m.in. dla obwodnic Sztabina, Suchowoli (obie na DK8), Strzelec Krajeńskich (DK22), Brzezia (DK25), Smolajn (DK51), Gostynia (DK12), Grzymiszewa (DK72), Koźmina Wielkopolskiego (DK15), Żodynia (DK32), Gryfina (DK31), Szczecinka (DK20) oraz Pułtuska (DK61). Umowy z wykonawcami tych czternastu obwodnic o łącznej długości ponad 111 km planujemy podpisać w przyszłym roku.

 

Projektanci przygotowują dokumentacje na kolejne obwodnice, a GDDKiA szykuje się do ogłoszenia przetargów na inwestycje, dla których proces przygotowawczy prowadzony będzie od podstaw. Dotyczy to blisko połowy z setki zaplanowanych obwodnic. Dodajmy, że 15 obwodnic zostanie zrealizowanych w systemie tradycyjnym, a 85 w trybie „Projektuj i buduj”.

 

Stan zaawansowania realizacji PBDK

Po aktualizacji PBDK 2014-2023 w czerwcu 2020 r. i zwiększeniu limitu wydatków do 163,9 mld zł, Program ma zakończyć się budową łącznie 3767,9 km dróg. Na ten wynik złożą się m.in. autostrady o długości ponad 324 km, drogi ekspresowe o długości blisko 2949 km oraz 43 obwodnice o łącznej długości ok. 447 km. Do 24 czerwca 2020 r. oddaliśmy do ruchu 1186 km nowych dróg, z czego blisko 58 km autostrad i prawie 1000 km dróg ekspresowych. Wśród oddanych odcinków dróg jest też 17 obwodnic o łącznej długości ok. 162 km. Doliczając zrealizowane poza PBDK cztery obwodnice, to ich łączna długość wynosi ponad 176 km. W realizacji jest 16 obwodnic o łącznej długości ok. 180 km, a dla obwodnic Ostrowca Świętokrzyskiego (ok. 3 km) i Oświęcimia (ok. 9 km) wybraliśmy najkorzystniejsze oferty i po zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podpiszemy umowy.

 

W tym roku oddaliśmy do ruchu obwodnicę Sanoka (DK28) i Węgorzyna (DK10), a w wakacje planujemy oddać obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej (DK73). Do tego dojdą jeszcze odcinki dróg ekspresowych stanowiące obwodnice: Wałcza, Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa na S10, Kołbieli na S17 oraz odcinek S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie, który uzupełni obwodnicę Bydgoszczy.

 

W realizacji są obwodnice: Kępna i Olesna na S11, Tomaszowa Lubelskiego na S17, Łańcuta (DK94), Iłży (DK9), Nowego Miasta Lubawskiego (DK25), Kędzierzyna-Koźla (DK40), Praszki (DK45), Niemodlina (DK46), III etap w Legionowie (DK61), Morawicy i Woli Morawieckiej (DK73), Stalowej Woli i Niska (DK77) oraz Poręby i Zawiercia (DK78). W ramach budowy S14 powstaje zachodnia obwodnica Łodzi.

 

W przygotowaniu jest 14 obwodnic o łącznej długości ponad 110 km, dla których zapewnione są środki na realizację. To obwodnice m.in. Chełma (S12), Radomska (DK42), Kołbieli (DK50), Zatora (DK28), Łochowa (DK62) czy Opatowa (S74).

 

Uchwala zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) .