Przegląd kotłów olejowych CO przed sezonem grzewczym 2020/2021 w Rejonie Żary ul. Wapienna 4 68-200 Żary i Obwodzie Drogowym Trzebiel ul. Tuplicka 23 68-212 Trzebiel.


 

GDDKiA 

 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 

 


GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy 

 

 

GDDKiA 

 

Projekt umowy