DK66 Zielone światło dla Przejścia przez Wysokie Mazowieckie

Program Inwestycji na tzw. przejście przez Wysokie Mazowieckie, podpisał dziś w Białymstoku Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Oznacza to zgodę na realizację tego zadania, które polega przebudowie 4 kilometrów drogi krajowej nr 66 w obszarze miejskiej zabudowy.
Przejście przez Wysokie Mazowieckie jest inwestycją realizowaną przez GDDKiA (część drogowa) wspólnie z samorządem (dokumentacja, miejska infrastruktura i oświetlenie) oraz Polską Grupą Energetyczną (kablowa komunalna linia energetyczna).

 

Przejście przez Wysokie Mazowieckie to przebudowa konstrukcji drogi krajowej nr 66 do nośności 11,5 tony na oś, wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 7 metrów (z budową lewoskrętów na skrzyżowaniach zwykłych), przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowa trzech nowych rond na skrzyżowaniach oraz nowego mostu nad rzeką Brok.

 

W ramach inwestycji powstaną też chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, przejścia z tzw. azylem dla pieszych oraz wysepki kanalizujące ruch. Przebudowana zostanie też infrastruktura techniczna, w tym oświetlenie drogowe, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieci elektroenergetyczne, powstanie kanał technologiczny. Wybudowana zostanie też kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi i zbiornik retencyjno-odparowujący na wody deszczowe. 

 

Przejście przez Wysokie Mazowieckie ma zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wydane w lipcu ubiegłego roku. Podpisany aneks do Programu Inwestycji pozwala na ogłoszenie przetargu, które planowane jest w tym roku. Realizacja zadania 2021-2022