Trwają prace przy remoncie mostu nad Odrą w Ścinawie

Wykonawca realizuje zadanie pn. "Remont mostu nad rzeką Odrą w km 33+493 drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa wraz z mostem objazdowym przez rzekę Odrę i drogą dojazdową".W tym roku wprowadzona została organizacja ruchu na moście w Ścinawie, która polega na wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną oraz ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów ciężarowych do 15 t . Celem tej zmiany jest ograniczenie negatywnego wpływu ciężkich pojazdów na aktualny stan techniczny obiektu.

 

Wykonano projekt budowlany mostu objazdowego z dojazdami. Oczekujemy na uprawomocnienie się decyzji wodnoprawnej oraz wydanie decyzji zatwierdzającej wyniki badań geologicznych, które umożliwią złożenie wniosku o pozwolenie na budowę mostu tymczasowego. Przewiduje się, że zakończenie budowy mostu objazdowego nastąpi w I kwartale 2021 r.

 

Aktualnie trwają roboty związane z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej na tzw. przęsłach zalewowych. Poszczególne elementy są oczyszczane poprzez piaskowane i pokrywane zestawem powłok zabezpieczających. Następnie realizowane będą roboty przy zabezpieczeniu antykorozyjnym na przęsłach nurtowych. Wykonywanie tych robót nie wymaga wyłączenia remontowanego obiektu z ruchu.

 

Wartość umowy to ok. 28 mln złotych.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z wydaniem decyzji administracyjnych szacujemy zakończenie remontu w roku 2022.

 

O podpisaniu umowy pisaliśmy TUTAJ