Przegląd oraz konserwacja instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Wydziału Technologii GDDKiA Oddział we Wrocławiu, ul. Drogowców 2 Mokronos