Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2020 Oddziału GDDKiA w Kielcach
.