Kolejna umowa na przebudowę A18 została podpisana

Podpisaliśmy umowę na przebudowę i dostosowanie prawie 12 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka), a kończy się blisko 2 km za węzłem Żary Zachód. Umowa o wartości ponad 185 mln zł została podpisana z firmą PORR S.A.Zakres inwestycji

Zwycięzca przetargu w ramach zamówienia ma za zadanie zaprojektować i rozbudować drogę krajową nr 18 na odcinku od granicy państwa (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) wraz z węzłem Olszyna do km 11,860 (2 km za węzłem Żary Zachód) do parametrów drogi klasy A (autostrady). W ramach zadania wyodrębniono dwa pododcinki tzw. „zero” od km 0,192 do km 1,500 i „jeden” od km 1,500 do km 11,860. Zadanie będzie realizowane w formule “Projektuj i buduj”.

 

Zależy nam, aby sprawnie spinać ciągi komunikacyjne w całym kraju. Przykładem takich działań jest właśnie podpisana dziś umowa. Wspólnie z wykonawcą dołożymy wszelkich starań, aby współpraca układała się jak najlepiej, a prowadzone roboty budowlane były jak najmniej uciążliwe dla kierowców - powiedział p.o. Generalnego Dyrektora Tomasz Żuchowski.

 

Termin realizacji zadania GDDKiA 

Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 36 miesięcy (17 miesięcy – okres projektowania (wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację robót) i 19 miesięcy – okres realizacji robót budowlanych). Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 roku.

 

W kierunku autostrady

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

 

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

 • od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) - podpisana umowa,
 • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - podpisana umowa,
 • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa - ogłoszenie przetargu na roboty planowane II połowę 2020 r.,
 • granica województwa - węzeł Golnice - ogłoszenie przetargu na roboty planowane jest na II połowę 2020 r.

 

Kalendarium inwestycji: GDDKiA 

 • 1996 r. - powstała Koncepcja Programowa,
 • 1998 r. - uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji drogi,
 • 2006 r. - zlecono opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzje środowiskowe) oraz dokumentacji technicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),
 • 18 października 2007 r. - złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowych w zakresie woj. lubuskiego oraz woj. dolnośląskiego,
 • 8 września 2008 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. lubuskiego,
 • 29 września 2008 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w granicach woj. dolnośląskiego, ale 15 października 2008 r. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze złożył odwołanie od tej decyzji,
 • 27 lutego 2009 r. - uzyskano decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uwzględniającą odwołanie GDDKiA i zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z 29 września 2008 r.,
 • 10 maja 2010 r. - w związku z wyznaczeniem nowych obszarów Natura 2000 złożono wniosek o nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
 • 29 lipca 2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla obu województw),
 • 6 grudnia 2011 r. - wydana została decyzja ZRID,
 • 14 listopada 2019 r. - podpisano umowę na przebudowę drugiego odcinka jezdni południowej A18,
 • 27 marca 2019 r. - rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i dostosowanie drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady od granicy państwa do km 11,86 (2 kilometry za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia).

A18 w kierunku zachodniej Europy

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w 2006 r.