W Kutnie bezpieczniej
Znamy wykonawcę przebudowy skrzyżowania dróg krajowych: 60, 60a i 92 z drogą wojewódzką 702.

Najkorzystniejszą ofertę w wysokości blisko 5,4 mln złotych, na rozbudowę skrzyżowania ulic: Objazdowej, Bitwy pod Kutnem, Sklęczkowskiej i Łąkoszyńskiej złożyła firma Strabag. To jeden z najbardziej newralgicznych punktów na tzw. starej trasie między Warszawą i Poznaniem. Inwestycja ma na celu poprawę płynność ruchu i bezpieczeństwo. W ramach rozbudowy, na skrzyżowaniu pojawią się dodatkowe pasy do skrętu w prawo: między innymi z ulicy Łąkoszyńskiej (DW 702) i Bitwy pod Kutnem (DK60a). Wzdłuż drogi krajowej 60/92 (ulice: Objazdowa i Sklęczkowska), po obu jej stronach, wybudowane zostaną ścieżki rowerowe z możliwością ruchu pieszego. Na ulicy Bitwy pod Kutnem zostanie wyznaczone przejście dla pieszych, którego wcześniej tu nie było, zaś sygnalizacja świetlna zostanie dostosowana do nowych warunków. Należy także dodać, że całość skrzyżowania będzie lepiej oświetlona, a przebudowane odcinki dróg, o łącznej długości blisko 850 metrów będą miały nośność 11,5 tony na oś pojazdu, a więc najwyższą z wymaganych. Wykonawca ma 12 miesięcy na realizację kontraktu, od chwili podpisania umowy.