Najkorzystniejsza oferta w przetargu na północną jezdnię węzła Szczecin Kijewo wybrana

Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w przetargu na wykonanie północnej jezdni (w stronę Szczecina) DK10 na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Wybrana została oferta firmy Strabag za kwotę 32,07 mln złotych. Dokumenty postępowania zostaną przesłane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Po zakończeniu czynności kontrolnych będziemy mogli podpisać umowę na roboty. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na zrealizowanie prac.Dokończenie robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo, których nie zrealizował poprzedni wykonawca inwestycji, zostało podzielone na trzy części. Dla dokończenia budowy wiaduktu WD-1L (jezdnia w stronę Szczecina) jesteśmy po wyborze oferty najkorzystniejszej, dokumentacja postępowania jest już w trakcie kontroli Prezesa UZP. Przetarg, dla którego dzisiaj została wybrana najkorzystniejsza oferta, obejmuję dokończenie budowy jezdni DK10 w stronę Szczecina oraz łącznic węzła dla relacji Stargard-Świnoujście i Świnoujście-Szczecin.

 

Zrealizowanie tych dwóch zadań powinno umożliwić do końca tego roku przełożenie ruchu na nowo wykonaną jezdnię i wiadukt, który będzie szerszy niż stary wiadukt, po którym obecnie odbywa się ruch. Pozostały zakres przebudowy węzła - nowy wiadukt dla jezdni w stronę Stargardu wraz z jezdnią DK10, pozostałymi łącznicami i przebudową jezdni autostrady A6 będzie obejmował kolejny przetarg, który jest obecnie przygotowywany.

 

Zakończenie całości przebudowy węzła drogowego Szczecin Kijewo przewidziane jest do końca 2021 roku.