Obwodnice Gryfina, Szczecinka, Stargardu i Kołbaskowa z zatwierdzonymi Programami Inwestycji

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności wiceministra Rafała Webera zatwierdził Programy Inwestycji dla czterech obwodnic w województwie zachodniopomorskim. Dla obwodnic Gryfina w ciągu DK31 i Szczecinka w ciągu DK20 zatwierdzenie tych Programów umożliwi już w IV kwartale tego roku ogłoszenie przetargów na realizację w formule “Projektuj i buduj”. Natomiast dla obwodnic Stargardu w ciągu DK20 i Kołbaskowa w ciągu DK13 w okolicach połowy 2020 roku zostaną ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji. Powyższe obwodnice są przewidziane do realizacji w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.Obwodnica GryfinaGDDKiA 
Odcinek DK31 przebiegający przez Gryfino prowadzi głównymi ulicami miasta, będąc w jego południowej części jedyną drogą, na której kumuluje się ruch tranzytowy i lokalny. Obwodnica Gryfina ominie miasto od zachodu, wyprowadzając z niego ruch tranzytowy. Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości 5,6 km.  
Inwestycja posiada wydaną w 2012 roku decyzję środowiskową. Od lutego ubiegłego roku trwają prace nad Koncepcją Programową wraz z badaniami podłoża. Dokumentacja jest już na ukończeniu. W IV kwartale tego roku zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule “Projektuj i buduj”. Roboty budowlane zostały zaplanowane na lata 2023-2025.

 

 

 

 

Obwodnica SzczecinkaGDDKiA 
Oddana do ruchu w ubiegłym roku obwodnica Szczecinka w ciągu drogi S11 wyprowadza z miasta ruch tranzytowy w ciągu „jedenastki”. Przez miasto w dalszym ciągu przebiega jednak DK20. Sytuację tą rozwiąże obwodnica omijająca Szczecinek od południa. W ramach inwestycji o długości 4,3 km powstanie również nowy węzeł drogowy łączący obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11.
Inwestycja posiada wydaną w 2012 roku - razem z obwodnicą w ciągu S11 - decyzję środowiskową. Od maja ubiegłego roku jest przygotowywana dokumentacja obejmującą Koncepcję Programową i prowadzone są badania podłoża. W IV kwartale tego roku zaplanowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w formule “Projektuj i buduj”. Roboty budowlane zostały zaplanowane na lata 2023-2025.
 

 


Obwodnica StargarduGDDKiA 
Stargard posiada już obwodnicę w ciągu drogi S10, ale przez miasto w dalszym ciągu przebiega DK20. Dlatego w celu całkowitego wyprowadzenia dróg krajowych z miasta przewidziano realizację obwodnicy w ciągu DK20. Nowa jednojezdniowa droga o orientacyjnej długości 4,4 km ominie miasto od wschodu, łącząc się na węźle Stargard Wschód z obwodnicą w ciągu S10.
Dla obwodnicy Stargardu w ciągu DK20 w połowie tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji w formule “Projektuj i buduj”. Dokumentacja ta pozwoli w roku 2022 uzyskać decyzję środowiskową, a następnie w roku 2023 ogłosić przetarg na zaprojektowanie i budowę. Roboty budowlane zostały zaplanowane na lata 2026-2028.

 

 

 

Obwodnica KołbaskowaGDDKiA 
Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 będzie stanowiła dalszy ciąg obwodnicy Przecławia i Warzymic – nowego połączenia Szczecina z autostradą A6. Droga będzie biegła od nowego węzła Szczecin Zachód (który powstanie w ramach obwodnicy Przecławia i Warzymic) do granicy polsko-niemieckiej w Rosówku – omijając od wschodu miejscowość Kołbaskowo. Jednojezdniowa droga klasy GP będzie miała długość około 6 km.
Decyzję środowiskową dla obwodnicy Kołbaskowa uzyskano w roku 2012 łącznie z północnym odcinkiem DK13 (obwodnica Przecławia i Warzymic). Około połowy tego roku planowany jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla tej inwestycji. Pozwoli to w 2022 roku uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i następnie ruszyć z przetargiem na roboty budowlane. Roboty budowlane są przewidziane do realizacji w latach 2023-2026.