Relacja z budowy obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46
W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu DK46. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na to, żeby wykonawca kontynuował prace pomimo przerwy zimowej.

W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa, na bieżąco monitorujemy sytuację na budowach, a realizacja prac budowlanych odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych.

 

Zaawansowanie prac GDDKiA 

Podczas przerwy zimowej wykonawca prowadził prace drogowe głównie w zakresie robót ziemnych, przygotowania podłoża oraz wzmocnieniania nośnych gruntów poprzez stabilizację lub wymianę. Na bieżąco wykonywano rowy odwadniające, do których odprowadzana jest woda z odsłoniętego podłoża, co uniemożliwia jego nadmierne zawilgocenie. Wykonawca skupił się także w tym czasie na przygotowaniu dojazdów (dróg technologicznych) do obiektów inżynierskich umożliwiając tym samym ich realizację.Kontynuowane były prace na sześciu obiektach inżynierskich, a w lutym rozpoczęto realizację przy kolejnym siódmym obiekcie.

 

Aktualnie realizowane są roboty ziemne  w zakresie wykopów oraz nasypów. Zrealizowane zostały prace związane z odcinkowym wykonaniem warstw mrozoochronnych, a na łączniku Sosnówka wykonano odcinek próbny dla podbudowy mineralno-bitumicznej oraz warstwy wiążącej.

 

Ponadto wykonawca kontynuuje prace na siedmiu obiektach mostowych oraz rozpoczął prace przy kolejnym obiekcie. Kontynuowane są także prace przy przebudowie sieci wodociągowych, energetycznych oraz rozpoczęto przebudowę sieci teletechnicznych.

 

Zakres inwestycji

Budowana obwodnica o łącznej długości ok. 11,5 km ominie Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, będzie to droga z układem pasów 2+1, a przed węzłem Niemodlin rozpocznie się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni.

 

Na trasie drogi, o klasie technicznej GP, powstaną dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka) oraz 18 obiektów inżynierskich. Największym z nich będzie most nad rzeką Ścinawą o długości 296 m.

 

Znaczenie inwestycji

Wybudowana obwodnica Niemodlina poprawi przepustowość miejskich ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miasta. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Niemodlina, ale również wsi Brzęczkowice i Sosnówka.

Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2021 roku.

 

Kalendarium:

20 maja 2010r. - złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8 września 2010r. – uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24 maja 2018r. – podpisanie umowy z wykonawcą  - konsorcjum  firm Mota-Engil i Himmel i Papesch

17 lipca 2019r. – uzyskanie decyzji ZRID

19 lipca 2019r. – przekazanie placu budowy