Plan postępowań o udzielenie zamówień - GDDKiA Oddział w Zielonej Górze


GDDKiA 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 

 

GDDKiA 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 - korekta nr 1  

 

GDDKiA 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 - korekta nr 2 

 

 

GDDKiA 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 - korekta nr 3 

 

 

GDDKiA 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 - korekta nr 4 

 

 

GDDKiA 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020 - korekta nr 5