Kolejne drogi krajowe będą zmodernizowane

Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt tych to ponad 439 mln zł.Są one związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś, poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, budową przepustów i mostów na drogach krajowych, zabezpieczeniem przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym oraz wyprowadzeniem nadmiernego ruchu drogowego z obszarów zabudowanych.

Zadania te będą realizowane w województwach: lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim i podkarpackim.

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE GDDKiA 

Rozbudowa DK 92 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1339F w m. Trzciel

 • Zakres zadania przewiduje budowę ronda w granicach pasa drogowego DK 92.
  Okres realizacji: 2021–2022

 

Rozbudowa DK 27 na odc. Nowogród Bobrzański - Świdnica

 • W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań, budowę i rozbudowę zatok autobusowych, korektę łuków, przebudowę mostu, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD.
  Okres realizacji: 2025-2027

 

Rozbudowa DK 27 na odc. w. Żary - Żary

 • W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej, budowę i rozbudowę zatok autobusowych oraz przebudowę oznakowania i urządzeń BRD.
  Okres realizacji: 2025-2027 

 

Rozbudowa DK 22 na odc. Strzelce Krajeńskie – granica województwa

 • W ramach zadania nastąpi podniesienie nośności nawierzchni drogi do 11,5 kN/oś. Zakres prac obejmuje przebudowę skrzyżowań, przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych, przebudowę istniejących i budowę nowych chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego na odc. Dobiegniew – Rolewice, budowę nowego obiektu mostowego, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę istniejących przepustów drogowych. 
  Okres realizacji: 2025–2027

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie

 • Zadanie polega na budowie nowego obiektu mostowego dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A wg PN-85/S/10030 oraz uporządkowania wlotów ulic Syrokomli i Kościelnej. Ponadto przebudowany zostanie układ pieszy w rejonie obiektu oraz wykonana zostanie kładka obok mostu dla pieszych.
  Okres realizacji: 2023-2024

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od granicy województwa mazowieckiego do m. Radziejowice, tj. od km 414+745 do km 416+393 oraz wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym

 • Zadanie obejmuje budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 228 m i powierzchni 774 m2 po prawej stronie drogi ekspresowej S8. Inwestycja obejmuje również wymianę stolarki okiennej w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Żyrardowskiej w Mszczonowie.
  Okres realizacji: 2020

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Budowa ekranów akustycznych wraz z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego na odcinku DK 44 (ul. Gliwicka) w Mikołowie (od km 14+900 do km 16+900)

 • Zadanie obejmuje wykonanie ekranów akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 44 w Mikołowie (ul. Gliwicka) oraz utworzenie strefy ruchu uspokojonego wraz z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Okres realizacji: 2022

Wykonanie zabudowy dylatacji na wiadukcie WA-470 osłonami akustycznymi w m. Knurów

 • Zadanie obejmuje wykonanie i montaż 34 osłon akustycznych dylatacji na wiadukcie WA-470 zlokalizowanym w sąsiedztwie osiedla Farskie Pola w ciągu autostrady A1.
  Okres realizacji: 2021

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice

 • Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego w ciągu DK 7 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1924K oraz drogą gminną. Zakres prac przewiduje m.in. budowę odcinków dróg samorządowych w nowym śladzie oraz likwidację pasa dla skrętu w lewo z drogi krajowej w drogę powiatową, zamknięcie pasa środkowego rozdzielającego jezdnie DK 7 oraz likwidację przejścia dla pieszych przez DK 7. W ramach zadania powstanie nowe połączenie drogi powiatowej i drogi gminnej do DK 7 obsługujące tylko skręt w prawo, dodatkowo wyposażone w pasy wyłączania i pasy włączania do DK 7. Droga powiatową w skorygowanym przebiegu zostanie poprowadzona w murach oporowych zmiennej wysokości, a na odcinku pod DK 7 – w tunelu z funkcją przejścia podziemnego dla pieszych.
  Okres realizacji: 2023–2024

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Budowa mostu przez potok Słony w miejscowości Brzostek w ciągu drogi krajowej nr 73

 • Zadanie polega na budowie nowego mostu oraz dojazdów do mostu, budowie i rozbiórce objazdu tymczasowego. Odcinek będzie dostosowany do nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś. Ponadto wybudowane zostaną obustronne chodniki na moście i dojazdach.
  Okres realizacji: 2022–2023

 

Budowa mostu przez potok Budzianka w ciągu drogi krajowej nr 73 w miejscowości Bukowa

 • Zadanie polega na budowie nowego mostu i dojazdów do mostu oraz na budowie objazdu tymczasowego. Odcinek będzie dostosowany do nośności nawierzchni do 11,5 kN/oś. Ponadto wybudowane zostaną obustronne chodniki na moście i dojazdach.
  Okres realizacji: 2022–2023

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury