Oferty wykonawców na realizację S3 na odcinku Dargobądz - Troszyn otwarte

Poznaliśmy oferty złożone w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km. Wpłynęło 7 ofert wykonawców, a najniższą na kwotę 679,3 mln złotych złożyło konsorcjum, którego liderem jest firma Polbud Pomorze Sp z o.o. Złożone oferty będą obecnie sprawdzane w celu wybrania tej najkorzystniejszej.  • W ubiegłym tygodniu poznaliśmy oferty dla odcinka Świnoujście-Dargobądz 

  • Cała trasa S3 od Świnoujścia do Troszyna ma być gotowa w 2024 roku.  

 

Zaprojektowanie i budowa 

Odcinek Dargobądz-Troszyn to jeden z dwóch odcinków realizacyjnych S3 Świnoujście-Troszyn o łącznej długości 33 km. Przetargi na oba odcinki zostały ogłoszone na początku grudnia ubiegłego roku. W ramach zamówienia wykonawcy opracują projekty budowlane, uzyskają decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a następnie zrealizują roboty budowlane. Na etap projektowania i uzyskiwania decyzji administracyjnych przewidziano 17 miesięcy od daty podpisania umowy. Roboty budowlane potrwają 19-22 miesięcy (skrócenie tego okresu to jedno z kryteriów oceny ofert). Z czasu realizacji robót budowlanych będą wyłączane okresy zimowe (od 15 grudnia do 15 marca). 

 

GDDKiA

 

Od morza do granicy z Czechami 

Odcinek S3 Świnoujście - Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej drogi od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Ważne jest również znaczenie gospodarcze tej części S3, ze względu na skomunikowanie portu morskiego i gazoportu w Świnoujściu. 

 

Dwujezdniowa droga ekspresowa S3 od Dargobądza do Troszyna 

Wykonawca wybuduje drogę ekspresową posiadającą po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Odcinek rozpocznie się na wschód od miejscowości Dargobądz, gdzie kończy się odcinek Świnoujście-Dargobądz. Budowa węzła Dargobądz wchodzi w zakres odcinka Dargobądz-Troszyn. Ze względu na parametry techniczne drogi ekspresowej, nowa S3 będzie tylko częściowo wykorzystywać przebieg istniejącej obwodnicy Dargobadza w ciągu drogi krajowej nr 3.  

 

Na wschód od tej miejscowości zlokalizowane będzie obustronne Miejsce Obsługi Podróżnych kategorii II (parkingi, stacja paliw, restauracja). Droga będzie przebiegała w zbliżeniu do obecnej drogi krajowej nr 3 przed Wolinem, wchodząc w obecny przebieg tej drogi. W ramach inwestycji jednojezdniowa obwodnica Wolina będzie rozbudowana do dwóch jezdni, co będzie się wiązało z budową bliźniaczego do obecnie istniejącego mostu przez Dźwinę wraz z estakadami najazdowymi.  

S3 będzie skomunikowana z innymi drogami w tym rejonie poprzez węzły drogowe Wolin Zachód i Wolin Wschód. Przy tym drugim węźle będzie zlokalizowany obwód utrzymania drogi ekspresowej. Na wschód od Wolina S3 będzie przebiegała po południowej stronie obecnej drogi krajowej nr 3, włączając się w miejscowości Troszyn w istniejącą obwodnicę Troszyna, Parłówka i Ostromic.