Przejazdy nienormatywne - usprawnienia w stanie epidemii

W wyniku podjętych działań mających na celu usprawnienie procesu składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, przekazywania wydanych zezwoleń wnioskodawcom oraz współpracy ze służbami kontrolującymi takie przejazdy, wprowadzamy na czas występowania wirusa COVID-19 niezbędne udogodnienia.Zmiany, jakie wprowadzamy do odwołania w zakresie składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, przekazywania wydanych zezwoleń oraz współpracy ze służbami kontrolującymi:

 

1. Wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych obok drogi pisemnej, telegraficznej czy telefaksu, także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej:

2. GDDKiA może przekazać kopię zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego drogą e-mailową lub faxem - na wniosek złożony przez Wnioskodawcę.

We wniosku o wydanie zezwolenia należy wówczas podać również numer faxu lub adres
e-mail Wnioskodawcy.

GDDKiA podkreśla, że zezwolenie przekazane emailem lub faxem stanowi jedynie jego kopię. Oryginał zezwolenia będzie przekazywany w dotychczasowej, listownej formie.

 

3. GDDKiA jest w stałym kontakcie ze służbami kontrolującymi przejazdy pojazdów nienormatywnych, tj. wojewódzkimi inspektoratami transportu drogowego, Policją oraz urzędami celno-skarbowymi, celem weryfikacji kopii zezwoleń przedstawianych przez podmioty wykonujące przejazdy.

 

Jednocześnie z uwagi na występujące zagrożenie wirusem COVID-19, mające wpływ także na wykonywane obowiązki pracowników GDDKiA, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Wnioskodawców (przewoźników) o stałe monitorowanie spraw, które nie wymagają wydania zezwolenia
i przekazywanie takich informacji do Oddziału GDDKiA lub Centrali GDDKiA, w zależności od tego gdzie taki wniosek złożono.

 

Powyższe pozwoli GDDKiA na jeszcze sprawniejsze rozpoznawanie i rozpatrywania spraw.

 

Zezwolenia kategorii IV-VII

Wszelkie informacje dotyczące procesu uzyskania zezwolenia kategorii IV-VII można znaleźć pod adresem internetowym: https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/4091/Jak-otrzymac-zezwolenie-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego.