Czasowe otwarcie przejścia w Ogrodnikach
Ze względu na prawie 40-kilometrowe korki po stronie litewskiej na wjeździe do Polski w Budzisku, późnym popołudniem 17 marca czasowo zostało otwarte dla ruchu samochodowego byłe przejście graniczne w Ogrodnikach (DK16). Straż Graniczna przywróciła też kontrolę graniczną i sanitarną.

W celu skrócenia czasu oczekiwania na granicy na wjazd z Litwy do Polski na drogę krajową nr 16 w Ogrodnikach, przywrócono ruch pojazdów cięzarowych – co jest istotną nowością - bez ograniczeń tonażowych. Poprzednio obowiązywało ograniczenie dla pojazdów o Dopuszczalnej Masie Całkowitej do 7,5 tony. Teraz to ograniczenie zostało zniesione tylko dla jednego kierunku - dla ruchu z Litwy do Polski (Ogrodniki - Augustów), natomiast nadal obowiązuje w drugą stronę,  przy wyjeździe z Polski na Litwę (ale bez ograniczeń dla pojazdów zarejestrowanych na terenie powiatu augustowskiego i sejneńskiego).

 

Przywrócenie ruchu cięzkiego na drodze krajowej nr 16 ma charakter czasowy. Droga nie jest bowiem przystosowana do przenoszenia takich obciążeń i dlatego jest stale monitorowana. Stąd też m.in. wprowadzone zostało ograniczenie prędkości do 30 km/h na moście nad Czarną Hańczą w miejscowości Głęboki Bród. 

   

Sytuacja na wjeździe do Polski powoli się poprawia. Stan na 18 marca br. godz.6.00: * Byłe Przejście graniczne w Budzisku – droga krajowa nr 8, - ruch samochodowy od strony Polski odbywa się na bieżąco, od strony Litwy czas oczekiwania wynosi do 8 godzin, (zator około 25 km). * Byłe przejście graniczne w Ogrodnikach – droga krajowa nr 16, - ruch samochodowy od strony Polski odbywa się na bieżąco, od strony Litwy czas oczekiwania wynosi do 5 godzin, (zator do 20 km).

 

UWAGA: Straż Graniczna prosi, by w miarę możliwości pobierać ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego kartę lokalizacji pasażera/kierowcy i stawiać się do odprawy granicznej z wypełnioną kartą.