Kolejny przetarg na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza po otwarciu ofert

Otworzyliśmy oferty w podzielonym na trzy zadania przetargu na dokończenie robót na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10. Przetarg dotyczy węzłów Wałcz Wschód (DK22), Wałcz Północ (DW163) i Witankowo. W zależności od zadania wpłynęło od 3 do 5 ofert wykonawców. Najniższą cenę dla wszystkich zadań zaoferowała firma Pol-dróg Drawsko Pomorskie S.A. – łączna wartość ofert tej firmy to około 26,5 mln złotych. Złożone w postepowaniu oferty będą teraz sprawdzane. To trzeci przetarg po otwarciu ofert na dokończenie robót, których nie wykonał poprzedni wykonawca na inwestycji. Pozostałe trzy przetargi są jeszcze przed otwarciem ofert.GDDKiA W ramach przetargu, dla którego dzisiaj zostały otwarte oferty, będą dokończone roboty na węzłach Wałcz Północ, Wałcz Wschód i  Witankowo. Roboty będą prowadzone na drogach poprzecznych dla obwodnicy – DW163, DK22 i obecnej DK10 w rejonie węzłów. Prace na jezdniach głównych obwodnicy są w zakresie innego przetargu. Łącznie dokończenie robót na obwodnicy zostało podzielone na sześć przetargów, wszystkie są w toku i będą sukcesywnie rozstrzygane.