Otwarcie ofert w przetargu na dokończenie północnej jezdni DK10 na węźle Szczecin Kijewo

Poznaliśmy oferty cenowe w przetargu na dokończenie części robót na węźle drogowym Szczecin Kijewo. Wpłynęła jedna oferta o wartości 32,07 mln złotych (Strabag Sp. z o.o.), która będzie obecnie sprawdzana. To drugi przetarg na dokończenie prac po poprzednim wykonawcy. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy oferty od wykonawców na dokończenie północnego wiaduktu węzła.Węzeł drogowy Szczecin Kijewo łączący A6 i DK10 zostanie znacząco rozbudowany. Zakres prac przewiduję budowę nowych wiaduktów w ciągu DK10, jezdni zbiorczo-rozprowadzających w ciągu A6 i nowych łącznic. Poprzedni wykonawca - Energopol Szczecin - przerwał prace po wykonaniu niespełna 20 proc. robót, przez co byliśmy zmuszeni do odstąpienia od umowy w październiku ubiegłego roku. Roboty na węźle zostaną dokończone przez nowych wykonawców.