Zmiany na przejściach granicznych

W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, od 15 marca 2020 r. na granicy polsko – litewskiej zamknięte jest przejście graniczne w Ogrodnikach (DK16), a na granicy polsko – białoruskiej nie przejedziemy przez przejście graniczne Połowce/Pieszczatka (DK66).Przywrócone zostały też kontrole graniczne na drogowym przejściu polsko-litewskim w Budzisku – droga krajowa nr 8 - od dnia 15.03.2020 r. służby mundurowe przywróciły kontrole graniczną oraz wprowadziły kontrolę sanitarną, ruch samochodowy od strony Polski odbywa się na bieżąco, od strony Litwy kolejka ok 10 km, obecnie z tendencją spadkową (wg informacji Straży Granicznej).

 

Trwają też kontrole na drogowych przejściach polsko – białoruskich:

* Kuźnica/Bruzgi– droga krajowa nr 19, kontrola graniczna, dodatkowo wprowadzono kontrolę sanitarną, ruch samochodowy dla sam. osobowych oraz sam. ciężarowych odbywa się na bieżąco;

* Bobrowniki/Bierestowica – droga krajowa nr 65, kontrola graniczna, dodatkowo wprowadzono kontrolę sanitarną, ruch samochodowy dla sam. osobowych odbywa się na bieżąco, dla sam. ciężarowych czas oczekiwania ok 9 h;

 

Na przejściach kolejowych z Białorusią w Kuźnicy i Siemianówce będą odprawiane jedynie pociągi towarowe. Z kolei pozostałe przejścia graniczne w Rudawce (turystyczne), w Białowieży (drogowe), w Połowcach (drogowe), w Czeremsze (kolejowe) - będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania. Natomiast przejście kolejowe z Litwą w Trakiszkach przeznaczone jest tylko dla ruchu towarowego.

 

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do rozporządzenia w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych tego rozporządzenia.

 

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435

 

Podlaski Oddział Straży Granicznej: https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/36994,Komunikat-dotyczacy-przekraczania-granicy-na-Podlasiu.html

 

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

 

Stosuj się do zaleceń i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow/