Znamy oferty w przetargu na dokończenie obiektów mostowych na obwodnicy Wałcza

Zostały otwarte oferty złożone przez wykonawców w przetargu na dokończenie obiektów mostowych przechodzących nad trasą główną, wykonanie zbiorników oraz dróg dojazdowych na obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10. Są to roboty, których nie zrealizował poprzedni wykonawca inwestycji. W postępowaniu wypłynęły dwie oferty. Najniższą cenę zaoferowała firma Budimex – 40,84 mln złotych. Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie terminu realizacji do 122 dni. Obecnie rozpoczynamy sprawdzanie ofert w celu wybrania najkorzystniejszej.Dokończenie robót na mostach i wiaduktach

W ramach zamówienia zostaną dokończone roboty na obiektach mostowych obwodnicy. Są to w większości roboty wykończeniowe. Konstrukcja obiektów została wykonana przez poprzedniego wykonawcę. Elementem zamówienia są również zbiorniki retencyjne oraz zbiorniki retencyjno-filtracyjne i drogi dojazdowe.

 

Drugi przetarg na dokończenie robót z otwartymi ofertami

Dokończenie robót na obwodnicy Wałcza zostało podzielone na sześć przetargów. Wszystkie przetargi są w toku. Dla przetargu na wykonanie robót drogowych na trasie głównej oferty poznaliśmy 21 lutego br. Analizujemy oferty i wyjaśnienia techniczne wykonawców. Sukcesywnie będzie otwierać oferty w kolejnych przetargach, aby sprawnie doprowadzić do zawarcia umów i wznowienia robót na budowie obwodnicy. Udostępnienie drogi do ruchu powinno nastąpić do końca 2020 roku.