Jakość drogi S6 pod stałym nadzorem

W odniesieniu do publikacji prasowych na temat usterek na drodze S6 Goleniów-Koszalin informujemy, że droga została wykonana zgodnie ze współczesnymi - wysokimi standardami i technologiami. Na etapie wykonywania robót i odbiorów poszczególne materiały i wykonywane roboty były kontrolowane przez akredytowane Laboratorium Drogowe GDDKiA w Szczecinie, które wykonało ponad 23 tysiące badań. Droga objęta jest gwarancją, która na większość elementów konstrukcyjnych wynosi 10 lat. Wszelkie pojawiające się punktowo na 130 km drogi wady, czy usterki są zgłaszane i na bieżąco naprawiane przez wykonawców zgodnie z Warunkami Kontraktu.Jednostkowe przypadki osunięcia skarp na odcinku ok. 50-metrowym odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa, które miały miejsce w ubiegły weekend po opadach deszczu, nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania drogi. W przypadku nowo oddanych dróg może występować wymywanie skarp ze względu na brak właściwego zakorzenienia traw. Tego rodzaju usterki są na bieżąco naprawiane przez wykonawców i tak też będzie w tym wypadku. W kwestii równość nawierzchni, droga spełnia określone w przepisach i warunkach odbioru normy. Równość nawierzchni w rejonie MOP Jarkowo zgodnie z wykonywanymi przed oddaniem drogi do ruchu badaniami mieści się w przyjętych normach. W najbliższych tygodniach ponownie dokonamy badania równości w tym miejscu.

 

Droga S6 objęta jest stałym nadzorem i monitoringiem. Obecnie jesteśmy jeszcze w okresie przeglądów gwarancyjnych przez Inżyniera Kontraktu oraz wykonywania robót zaległych. Dodatkowo droga objęta jest utrzymaniem obszarowym i służby utrzymania w ramach swoich obowiązków również zgłaszają wszelkie wykryte wady.