Wniosek o najkrótszy przebieg S19 złożony!

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku trafił wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na odcinek drogi ekspresowej S19 od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, prowadzący „eskę” po śladzie istniejącej DK19 na odcinku Sokółka – obwodnica Wasilkowa.Dzięki takiemu przebiegowi S19 powstanie bliska, północna obwodnica Białegostoku, która przejmie ruch tranzytowy z i do przejścia granicznego w Kuźnicy oraz ruch z DK8 na kierunku do i z Augustowa, wyprowadzając go na drogę ekspresową S8 na węźle Białystok Zachód. Oznacza to istotne odciążenie tzw. Trasy Generalskiej w granicach Białegostoku.

 

* Złożyliśmy wniosek o decyzję środowiskową na ostatni odcinek S19 na Podlasiu

* Wariant 5, który preferujemy, jest najkrótszym przebiegiem S19 na osi Kuźnica Białostocka – Białystok Zachód

* Wariant 5 stanowić też będzie bliską, północną obwodnicę Białegostoku na osi wschód - zachód

 

Długość drogi ekspresowej S19 we wnioskowanym wariancie 5 wynosi ok. 44 km. Podstawowym założeniem przy wytyczaniu tego przebiegu „eski”, było wykorzystanie na odcinku Sokółka - Wasilków - w. Białystok Północ (dawniej w. Sochonie) w możliwie największym stopniu korytarza istniejącej drogi krajowej nr 19.

 

Początek wariantu 5 inwestycji rozpoczyna się od węzła Sokółka Zachód, dalej biegnie w pobliżu miejscowości Straż - przez Czarną Białostocką aż do istniejącej obwodnicy Wasilkowa. Na odcinku od węzła Wasilków (dawniej Święta Woda), który pozostaje bez zmian, do węzła Białystok Północ (dawniej Sochonie) istniejąca jednojezdniowa droga krajowa nr 19 (tzw. obwodnica Wasilkowa) zostanie rozbudowana do parametrów drogi ekspresowej (dobudowa lewej jezdni).

 

Za węzłem Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo (przed węzłem) trasa wariantu 5 planowana jest również w przekroju 2x2.

 

W ramach wariantu 5 realizowana będzie również budowa Obwodu Utrzymania Drogi zlokalizowanego przy istniejącej drodze krajowej nr 65 oraz przebudowa lokalnego układu dróg gminnych i dojazdowych.

 

Na tym odcinku drogi ekspresowej S19, zaprojektowan następujące węzły:

• Sokółka Zachód,

• Geniusze,

• Straż,

• Czarna Białostocka,

• Wasilków (istniejący - bez rozbudowy),

• Białystok Północ (istniejący - podlegający rozbudowie o brakujące łącznice),

• Dobrzyniewo (dobudowa łącznic i dodatkowych jezdni w ramach zakresu decyzji z 2015 r. oraz budowę dodatkowego zbiornika w ramach niniejszego wniosku).

W wariancie 5 nie przewiduje się realizacji Miejsc Obsługi Podróżnych.

 

Przypomnijmy, że 28 lutego br. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy w systemie „Projektuj i buduj” odcinka S19 od Dobrzyniewa (bez węzła) do węzła Białystok Zachód (z węzłem).