Jest zezwolenie na budowę pierwszej części obwodnicy Łomży w ciągu S61

Można budować kolejny odcinek drogi ekspresowej S61 na terenie województwa podlaskiego, od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód. Wojewoda Podlaski wydał 19 lutego br. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności. Umożliwi to przekazanie placu budowy wykonawcy i rozpoczęcie robót.GDDKiA

  • Mamy ZRID na jeden z dwóch fragmentów obwodnicy Łomży w ciągu S61
  • Siedem z jedenastu pozostałych do zrealizowania odcinków Via Baltica jest już w budowie

GDDKiA Łomża Południe - Łomża Zachód

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód przebiega nowym śladem i będzie to ok. 7,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z nawierzchnią betonową i z dwoma pasami ruchu. Wybudowany zostanie węzeł Łomża Południe, a także prawie 9 km jednojezdniowej drogi krajowej nr 63, o nawierzchni bitumicznej, w standardzie GP biegnącej nowym śladem do węzła Łomża Południe. W ramach inwestycji powstanie 14 wiaduktów, most oraz przejście dla zwierząt. Odcinek ten, wraz z kolejnym, 13-kilometrowym fragmentem od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, stanowić będzie obwodnicę Łomży wyprowadzającą ruch tranzytowy z miasta. Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł (brutto). Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”, wykonawcą jest firma Mota Engil Central Europe.

 

S61 międzynarodowa

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją istotną nie tylko dla sieci dróg w Polsce, ale ma też znaczenie europejskie - łącząc się z drogą ekspresową S8 Wrocław - Warszawa - Białystok, tworzy międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica. Docelowo przejmie on ruch tranzytowy pomiędzy krajami bałtyckimi i Europą Zachodnią.

 

Realizacja S61 w Polsce

Odcinek od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód to kolejna część drogi ekspresowej S61 wchodząca w fazę robót budowlanych. Realizacja całej S61 podzielona jest na jedenaście odcinków (licząc z drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna), z których:

  • siedem jest w budowie: Śniadowo - Łomża Południe, Łomża Południe - Łomża Zach, węzeł Kolno - Stawiski, Stawiski - Szczuczyn, II jezdnia obwodnicy Szczuczyna, Suwałki – Budzisko (wszystkie w woj. podlaskim) oraz Wysokie - Raczki (woj. warmińsko-mazurskie)
  • trzy są w trakcie uzyskiwania ZRID: Łomża Zachód - węzeł Kolno (woj. podlaskie) oraz Szczuczyn - Ełk Południe i Ełk Południe - Wysokie (oba w woj. warmińsko-mazurskim).
  • odcinek Podborze - Śniadowo (woj. podlaskie) ma wyłonionego wykonawcę, który przygotowuje wniosek o ZRID

Kalendarium

31 marca 2017 r. - opublikowanie przetargu

29 czerwca 2017 r. - otwarcie ofert (wpłynęło osiem)

16 października 2017 r. - wybór najkorzystniejszej oferty - Mota Engil Central Europe

21 grudnia 2017 r. - zawarcie umowy z wykonawcą

19 lutego 2020 r. - Wojewoda Podlaski wydał decyzję ZRID