Mamy wszystkie decyzje ZRID na S7 Warszawa-Grójec

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy fragmentu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec. Chodzi o część odcinka B, od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem). Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.Zadanie B: Lesznowola-Tarczyn Północ

Zadanie B, stanowiące jeden z trzech odcinków S7 Warszawa - Grójec zostało podzielone na dwie części. Pierwsza to ok. 1,3 km od węzła Lesznowola w kierunku Grójca (dla której wydana została decyzja ZRID 2 października 2019 r.), a druga to dalsze ok. 13,5 km kończące się na węźle Tarczyn Północ.

Realizacja drugiej części zadania B obejmowała będzie m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (z rezerwą na 3 pas) na długości ok. 13,5 km, węzłów: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Wykupy gruntów

Wydanie decyzji ZRID dla tego odcinka oznacza także rozpoczęcie procedury nabywania nieruchomości od dotychczasowych właścicieli. O zasadach piszemy tutaj .

 

S7 Warszawa – Grójec podzielone na trzy kontrakty

Odcinek A

- 16 maja 2019 r. odstąpienie od umowy przez GDDKiA

- 26 lipca 2019 r. ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy

- 8 sierpnia 2019 r. decyzja ZRID

- 16 października 2019 r. otwarcie ofert

 

Odcinek B

- wykonawca robót: IDS-BUD

- 2 października 2019 r. decyzja ZRID na odcinek B1 (wykonywane roboty: prace geodezyjne, inwentaryzacja budynków, wycinka drzew)

- 30 grudnia 2019 r.decyzja ZRID na odcinek B2

 

Odcinek C

- wykonawca robót: Mota-Engil

- decyzja ZRID: 13 listopada 2018 r.; 21 i 27 grudnia 2018 r.; 7 stycznia 2019 r.

 

 Obecnie wykonywane są następujące roboty:

- drogowe (wykopy, nasypy, warstwy konstrukcji drogi),

- mostowe (filary, deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego),

- branżowe (budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, przebudowa sieci gazowej i sieci elektro-energetycznej).

 

Po wybudowaniu drogi S7 Warszawa - Grójec kierowcy zyskają nowy wyjazd z Warszawy w kierunku Krakowa. W efekcie podróżujący na południe kraju od Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) do granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, a w przyszłości również do Krakowa, dojadą bezkolizyjną drogą ekspresową.