Dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – KSZR na Sieci TEN-T”

Jest to etap 1; Część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu - drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa.Najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Lider konsorcjum: WASKO S.A. z Gliwic, Partner konsorcjum: TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. z Krakowa
Cena ofertowa: 166 619 863,20 zł
cena Opcja 4: 17 311 466,00 zł

 

O podpisaniu umowy z wykonawcą poinformujemy niezwłocznie.

 

Więcej o KSZR TUTAJ