Wszyscy tworzymy korytarz życia. Nowy obowiązek dla kierowców.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach współpracując z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach edukuje o korytarzu życia.Nowe obowiązki spoczywające na kierowcach to tworzenie korytarzy życia - ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym oraz tzw. jazda na suwak.

Informujemy o tym tu:  https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/a/36061/Od-6-grudnia-obowiazkowy-korytarz-zycia-i-jazda-na-suwak

 

Stąd nasza współpraca z KWP w akcji informacyjnej połączonej z prezentami dla stosujących się do nowych przepisów kierowców.

 

Bezpiecznej drogi! Pamiętajmy, że nie jesteśmy na drodze sami.