Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK45 na odcinku Zawada - Jełowa
GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowania projektowe dla rozbudowy DK45 na odcinku Zawada - Jełowa

Termin składania ofert mija 10 stycznia 2020r. o godz. 10.50. Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

 

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 45 o długości ok. 8,8 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku. Inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś, rozbudowę skrzyżowań o lewoskręty, rozbudowę skrzyżowania DK45 z DP1728, przebudowę/rozbudowę 3 obiektów mostowych (nad rzeką Mała Panew, Brynicą i Kanałem Fabrycznym), budowę wiaduktu nad linią kolejową, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę ok. 10 szt. przepustów drogowych oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo - rowerowych.