A1 Pyrzowice - Piekary Śląskie są wyniki ekspertyzy

Zakończyła się aktywność chemiczna materiałów wykorzystanych do wykonania podbudowy autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Piekary Śląskie, która przyczyniła się do powstania nierówności nawierzchni trasy. Przyczyną odkształceń była reakcja chemiczna użytych materiałów, które spełniały wymagania projektowe i kontraktowe, a po wbudowaniu w nawierzchnię zaczęły przejawiać cechy wysadzinowe.  • Autostrada wybudowana zgodnie z projektem i podpisanym kontraktem
  • Niespodziewane reakcje chemiczne powodem zmiany stanu nawierzchni
  • Po ustąpieniu aktywności chemicznej użytych materiałów możemy przystąpić do planowania skutecznych działań

 

Budowa tego odcinka autostrady A1 rozpoczęła się w 2009 roku, a kierowcy z nowej trasy skorzystali w czerwcu 2012 roku. Jeszcze w okresie gwarancyjnym na nawierzchni drogi pojawiły się nierówności, które na bieżąco zgłaszaliśmy do usunięcia wykonawcy. Pomimo podjętych działań powstawały kolejne nierówności. Zleciliśmy przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie materiałów zastosowanych do podbudowy. Mając jej wyniki możemy przystąpić do dalszych działań.

 

Diagnoza i działanie

Zastosowane w konstrukcji autostrady materiały spełniały wymagania projektowe i kontraktowe, na podstawie których budowano autostradę. Fakt ten potwierdzają dokumenty przedstawione przez wykonawcę. Po oddaniu do użytkowania tego odcinka, materiał zastosowany w podbudowie autostrady zaczął przejawiać cechy wysadzinowe, co jest przyczyną obecnego stanu nawierzchni jezdni. Żużle zastosowane w podbudowie w kontakcie z wilgocią zaczęły pęcznieć. Aktywność chemiczna dobiegła końca i nie obserwujemy już nowych nierówności na autostradzie. To umożliwia nam planowanie prac remontowych, które zapewnią długotrwały efekt.

 

Czy można było tego uniknąć?

Na etapie projektowania i budowy drogi nie można było przewidzieć wysadzinowego charakteru jednego z materiałów wbudowanych w podbudowę autostrady. Zastosowane materiały do budowy drogi, a także technologia wykonania robót, były zgodne z dokumentacja projektową.

 

Skutki deformacji dla kierowców

Poruszając się po nierównej nawierzchni autostrady należy liczyć się z obniżonym komfortem podróży. Dlatego należy zachować szczególną koncentrację oraz bezwzględnie dostosować prędkość do obowiązującego na autostradzie oznakowania.

 

Ten odcinek A1 przebiega przez teren Górnego Śląska, którego budowa geologiczna, cechująca się złożoną tektoniką oraz eksploatacją górniczą, dodatkowo przekłada się na stan dróg. Powierzchnia terenu nieustannie jest narażona na powstawanie nierówności i jest to charakterystyczne dla tego regionu, w odróżnieniu od pozostałej części kraju, gdzie tego typu zjawiska nie występują.

 

Długość odcinka: 16,07 km

27 września 2005 r. - decyzja lokalizacyjna

12 lutego 2008 r. - decyzja środowiskowa dla odcinka Pyrzowice - Piekary Śląskie

2 lutego 2009 r. - decyzja środowiskowa dla węzła Pyrzowice Decyzja środowiskowa

12 czerwca 2009 r. - pozwolenie na budowę dla odcinka Pyrzowice - Piekary Śląskie

5 sierpnia 2009 r. - pozwolenie na budowę dla węzła Pyrzowice

27 lipca 2009 r. - podpisanie umowy:

  • Projektant: COMPLEX PROJEKT/TRANSPROJEKT KRAKÓW
  • Wykonawca: konsorcjum firm BUDIMEX (lider) i MOSTOSTAL WARSZAWA (partner)
  • Nadzór inwestorski: ARCADIS/MottMcDonald

7 sierpnia 2009 r. - przekazanie placu budowy

20 sierpnia 2009 r. - rozpoczęcie robót

1 czerwca 2012 r. - oddanie do ruchu