Korytarz życia i jazda na "suwak"
Wkrótce w życie wchodzą nowe przepisy.

Od 6 grudnia wchodzą w życie nowe przepisy, dotyczące tworzenie tzw. korytarza życia dla służb ratunkowych i jazdy na suwak. Przypominamy o tych nowych zasadach wyświetlając na wybranych tablicach zmiennej treści stosowne grafiki opatrzone komunikatami. Można je zobaczyć podróżując przez województwo łódzkie drogami ekspresowymi S8 i S14. W sytuacji, gdy na trasie zdarzy się coś, co będzie wymagało pilnego poinformowania kierowców, na tablicach zostaną wyświetlone priorytetowe komunikaty.