Spotkania informacyjne w związku z pracami studialno-koncepcyjnymi dla lokalizacji obwodnicy Brzegu w ciągu DK 39
Zapraszamy mieszkańców Gminy Lubsza oraz mieszkańców Miasta Brzeg i Gminy Skarbimierz na spotkania informacyjne z przedstawicielami GDDKiA O/Opole oraz Biura Projektowego MPRB Sp. z o.o. w związku z „Opracowaniem dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39”

  • Wpływ mieszkańca na przebieg drogi
  • Wybór optymalnego wariantu dla rozwiązań projektowych

 

Spotkania odbędą się kolejno:

 

10 grudnia 2019 r. (wtorek) od godz. 17.00

w Świetlicy Wiejskiej - Domu Ludowym

przy ul. Kukurydzianej 1A w Lubszy

 

11 grudnia 2019 r. (środa) od godz. 17.00

w Sali Konferencyjnej MOSiR-u w Brzegu

przy ul. Sportowej 1

 

Celem spotkań będzie przestawienie koncepcji rozwiązań projektowych dla planowanej inwestycji drogowej, a także stworzenie mieszkańcom możliwości wyrażenia opinii i zgłoszenia ewentualnych uwag do proponowanych rozwiązań.

Wyrażone opinie będą jednym z czynników umożliwiających wybór optymalnego wariantu rozwiązań projektowych, a w uzasadnionych przypadkach - uwzględnienie zgłoszonych postulatów.

 

Strona internetowa, na której można zapoznać się z rozwiązaniami projektowymi:

 

www.obwodnicabrzegu.pl

 

Wypełnione formularze, dostępne na powyższej stronie internetowej, można przesyłać pocztą, faksem lub mailem:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Fax: +48 77 454 44 68

adres e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl