Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy DK45
GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowania projektowe dla rozbudowy DK45 na odcinku Bierdzany - Kuniów

Termin składania ofert mija 30 grudnia br. o godz. 10.50. Wykonawca wyłoniony z przeprowadzonego postępowania przetargowego będzie miał za zadanie przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

 

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 45 o długości ok. 12 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku. Inwestycja zakłada zwiększenie nośności nawierzchni do 11,5 t/oś, rozbudowę skrzyżowań o lewoskręty, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przebudowę 2 obiektów mostowych (nad rzeką Budkowiczanką i Bogacicą), przebudowę 18 przepustów drogowych oraz segregację ruchu rowerowego i pieszego poprzez budowę ciągów pieszo - rowerowych.