Systematyczne dostarczanie prasy w 2020 r., do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze.


 

GDDKiA 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego rozpoznania rynku 

 


 

GDDKiA 

 

Ogłoszenie 

 

 

GDDKiA 

 

OPZ 

 

 

GDDKiA 

 

Formularz ofertowy