Wniosek o decyzję środowiskową dla S11 złożony
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S11 na południe od Kępna złożyliśmy do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. Wydana decyzja ostatecznie zatwierdzi przebieg drogi ekspresowej S11 na blisko 46-kilometrowym odcinku od Kępna do granicy województw opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). We wniosku jako wariant rekomendowany wskazaliśmy wariant W2B.

 

S11 ważna w skali kraju

Projektowana droga ekspresowa S11 stanowić będzie element ważnego w skali kraju połączenia Pomorza z Wielkopolską i Śląskiem. Planowana trasa będzie drogą dwujezdniową, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku na całym swoim przebiegu. Połączenia nowej drogi z wybranymi drogami istniejącymi zaprojektowano w postaci węzłów, aby zapewnić bezkolizyjność dla ruchu drogowego.

 

Kalendarium:

 

25 października 2017r. - ogłoszenie przetargu na opracowanie STEŚ

01 marca 2018r. - podpisanie umowy na opracowanie STEŚ

21 października 2019r. -  przyjęcie protokołu z Posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), które odbyło się 23 lipca 2019 r. w Warszawie

 

Plan orientacyjny z przebiegiem wariantów: