Fotorelacja z montażu konstrukcji niosącej wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S1 nad drogą krajowa nr 78 w Mierzęcicach.

Montaż obejmował trzy przęsła wolnopodparte, na które przypadało po 30 belek, sumarycznie na obiekcie zamontowano ich aż 90.W dniach od 6 do 8 listopada 2019 roku odbył się montaż konstrukcji niosącej obiektu WE-4/2 wykonanej z prefabrykowanych belek typu „Kujan” o długości 17,64 m każda.


Podczas montażu belek nad DK78 niezbędne okazały się czasowe wstrzymania ruchu na czas podniesienia oraz precyzyjnego usytuowania belek w gniazdach podpór. Prawidłowa organizacja robót umożliwiła osiągniecie średniego czasu wstrzymania ruchu do około 7 minut, jako czasu niezbędnego dla montażu pojedynczej belki.


Dotychczas na budowie drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie realizacja tego obiektu skutkowała najpoważniejszymi utrudnieniami w ruchu.  

 

Konstrukcja obiektu
Obiekt trójprzęsłowy, każde przęsło wolnopodparte o konstrukcji niosącej wykonanej z prefabrykowanych belek typu „Kujan" o długości 17,64 m. Przyczółki obiektu monolityczne żelbetowe z dwustronnymi ścianami bocznymi i skrzydłami posadowione bezpośrednio na ławach fundamentowych. Podpory pośrednie zaprojektowano jako słupowo-ryglowe (słupy żelbetowe monolityczne średnicy f120 cm zwieńczone oczepem monolitycznym) posadowione bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
Całkowita długość ustroju nośnego: 53,08 m
Rozpiętość (Teoretyczna): 17,55+17,98+17,55 m
Szerokość całkowita: 13,30 m
Szerokość użytkowa jezdni: 0,5+2x3,5+2,5 m