Prawie 20 km nawierzchni z betonu w 30 dni

Zakończyliśmy planowane układanie nawierzchni z betonu cementowego jezdni autostrady A1. Zostało ułożone ponad 300 tysięcy m2 nawierzchni z betonu cementowego.Asfalt kończymy w grudniu

Całość prac asfaltowych planuje się zakończyć w pierwszym tygodniu grudnia.

Wykonano je już w całości na drodze krajowej nr 43, drodze wojewódzkiej nr 491, na drodze powiatowej nr 2048S i drodze gminnej 601106S. Układanie asfaltu na ciągu trasy głównej, na przejazdach awaryjnych i dojazdach do obiektów są już w ponad 90 % ukończone.

 

Zakończenie robót asfaltowych na węźle Blachownia planowane jest po ukończeniu kanalizacji deszczowej (w zakresie warstw podbudowy z betonu asfaltowego). Na węźle Rząsawa i Ligota (w zakresie warstw podbudowy z betonu asfaltowego) prace potrwają do końca listopada tego roku. Do wykonania pozostały również warstwy ścieralne na 6 obiektach mostowych. Budowę ścieku przykrawędziowego trasy głównej planuje się ukończyć w przyszłym tygodniu.

 

Zaawansowanie wykonania pali i montażu słupów ekranów wynosi około 70 %. Wykonano również około 85 % zakresu humusowania skarp, rowów i terenów płaskich wraz z obsiewem.

 

95% kanalizacji deszczowej wykonane

Do zakończania budowy kanalizacji deszczowej brakuje tylko 5%. Pozostały jeszcze do wykonania roboty naprawcze po poprzednim wykonawcy. Wykonano również ponad 90 % prac przy wykonaniu odwodnienia i drenażu.

 

Przepusty na finiszu

Na przepustach roboty zasadnicze ukończono. Jedynie przepust melioracyjny nr DK 46-1 pod droga krajową nr 46 z powodu występującej kolizji wymaga jeszcze wykonania drobnego zakresu prac.

 

Prace na obiektach

Roboty konstrukcyjne obiektów zostały zakończone.

Na mostach zespolonych z przejściem dla dużych zwierząt nr MA/PZ-364, MA/PZ-368, MA/PZ-371 do ukończenia pozostały jeszcze kapy chodnikowe na skrzydłach.

 

Na kilku obiektach do wykonania pozostały roboty wykończeniowe takiej jak wykonanie nawierzchni chodników, umocnienie stożków, montaż: schodów skarpowych, barier i balustrad.

 

Przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na użytkowanie na kilku obiektach pozostały do przeprowadzenia próbne obciążenia statyczne i dynamiczne.